Truncus arteriosus communis

På 1177.se finns en beskrivning av ett flertal hjärtfel hos barn, här finns även Nils sjukdom med, allra längst ner på sidan. informationen nedan är direkt taget därifrån. Jag tycker texten beskriver på ett hyfsat enkelt sätt, tillsammans med bilderna, hur det såg ut förr och hur det ser ut nu. I tillägg till det som tas upp nedan så har Nils även bytt ut aortaklaffen då den var kraftigt missbildad.

1177.se

I vanliga fall pumpar höger kammare blodet till lungorna för syresättning via lungpulsådern. Vänster kammare pumpar det syresatta blodet ut till kroppen via stora kroppspulsådern, som även kallas aorta. Vid truncus arteriosus avgår bara ett gemensamt, brett blodkärl från hjärtat som först längre upp delar upp sig i kropps- och lungpulsåder. Det är hål i skiljeväggen mellan kamrarna.

Illustration som visar ett hjärta med Truncus arteriosus.Röd färg representerar syrerikt blod och blå färg syrefattigt blod.

Blod från både vänster och höger kammare går ut i kroppspulsådern, och syrehalten i blodet blir därför lägre.

Symtom

Barnet utvecklar hjärtsvikt med nedsatt förmåga att pumpa runt blod. Blodets syrehalt sjunker något. och barnet kan ha blåtonad hud, läppar och slemhinnor, så kallad cyanos.

Behandling

Barnet behöver opereras. Det stora gemensamma blodkärlet blir kroppspulsåder och hålet i skiljeväggen stängs . En förbindelse, så kallad conduit, skapas mellan höger kammare och lungpulsådern. Conduiten kan till exempel bestå av ett konstgjort rör med klaffar.

Operationen görs under de första levnadsveckorna.

Illustration som visar hur ett hjärta med Truncus ser ut efter operation.Röd färg representerar syrerikt blod och blå färg syrefattigt blod.

Barnet behöver gå på regelbundna kontroller under många år eftersom den inopererade förbindelsen kan försämras i sin funktion och behöva bytas ut. Conduiten kan behöva bytas flera gånger under livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *